Hero Image

USLOVI KORIŠĆENJA WEB SAJTA

Ovaj sajt održava MERCK SHARP & DOHME d.o.o., osnovana u Beogradu, poslovna adresa Omladinskih brigada 90a/1400, 11070 Beograd matični broj: 20854022, PIB: 107696663 („Kompanija“). Sajt je namenjem pojedincima starosne dobi od ili preko 18 godina, koji nisu stanovnici Sjedinjenih Američkih Država. Korišćenjem ovog web sajta prihvatate obavezu poštovanja i korišćenja u skladu sa uslovima korišćenja ovog web sajta ("Uslovi korišćenja"). Kompanija zadržava pravo periodične promene uslova korišćenja u slučaju da je to potrebno. Kompanija će objaviti promene uslova korišćenja, zajedno sa datumom kada promene stupaju na snagu, na ovom sajtu. Ovoj stranici možete pristupiti u bilo kom trenutku preko linka koji se nalazi na dnu svake stranice ovog web sajta.

Nijedan sadržaj na ovom web mestu ne može biti protumačen kao savet ili preporuka u vezi sa vašim zdravljem ili zdravljem drugih. Ukoliko ste pacijent, konsultujte se sa svojim doktorom ili drugim kvalifikovanim zdravstvenim radnikom, u vezi pitanja koja imate o svom zdravlju ili pre nego što donesete bilo kakvu odluku o lečenju. Ako ste doktor ili zdravstveni radnik, ne bi trebalo da dozvolite da sadržaj ovog web sajta zameni vaše stručno mišljenje, koje morate primeniti kada pristupate informacijama dostupnim na ovoj web lokaciji.

Iako kompanija nastoji da obezbedi precizne, potpune i ažurirane informacije, kompanija izričito odbija prihvatanje bilo kakvih garancija i tvrdnji u vezi sa preciznošću, kompletnošću i blagovremenoj ažurnosti informacija.

INFORMACIJE NA OVOM SAJTU OBEZBEĐENE SU POD PRINCIPOM "U VIĐENOM STANJU", BEZ IKAKVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IMPLICITNE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, PRILAGOĐENOSTi ODREĐENOJ SVRSI ILI NEDOSTATKU AUTORSKIH PRAVA.

Pored toga, Kompanija odbacuje svu odgovornost za bilo kakvu štetu, bez obzira na njen pretpostavljeni uzrok ili teorije odgovornosti na kojima je zasnovana, uključujući ali ne ograničavajući se na štetu za ličnu povredu ili izgubljenu dobiti, u skladu sa zakonom.

Na ovom sajtu Kompanija i njeni partneri mogu prikupljati vaše lične informacije putem registracije ili na druge načine. Detaljne informacije o tome kako štitimo vaše lične podatke možete pronaći na web stranici kompanijske Online Politike privatnosti. Vi ste odgovorni za tačnost svih ličnih podataka koje pružate kompaniji preko ove web lokacije.

Pored podataka pokrivenih našim smernicama za privatnost, sve poruke i materijali koje prenosite na ovaj web sajt, uključujući informacije, komentare, pitanja, sugestije, ideje, koncepte, znanje ("know-how"), tehnike i slično, postaće vlasništvo Kompanije. Kompanija može slobodno da koristi, otkriva, reprodukuje i distribuira takve poruke ili materijale bez ikakvih ograničenja.

Web sajt može sadržati informacije koje su vam pružane od strane trećih lica ili preko veza do drugih web sajtova. Pojavljivanje takvih informacija ili veza je moguće na celom sajtu. Kompanija ne kontroliše niti snosi odgovornost za informacije koje pružaju treća lica ili za sadržaj drugih web sajtova na koje upućuju veze.

Morate pretpostaviti da su svi žigovi, logotipi, dizajn, slogani i druge karakteristike naših brendova koji se pojavljuju na ovom sajtu, bez obzira na to da li se pojavljuju u velikom formatu, kurzivu ili sa simbolima brenda, u vlasništvu su Kompanije ili njenih partnera, ili su korišćeni pod licencom. Web sajt može da sadrži informacije ili da se odnosi na patente, informacije o vlasništvu, tehnologije, proizvode, procese ili druga vlasnička prava preduzeća i/ili drugih lica. Nemate prava niti licence za korišćenje takvih žigova, patenata, trgovinskih tajni, tehnologija, proizvoda, procesa ili drugih vlasničkih prava preduzeća i/ili drugih lica.

Bez pismene dozvole kompanije, ne smete distribuirati, menjati, prenositi, ponovo objaviti ili koristiti sadržaj web sajta za javne ili komercijalne svrhe, uključujući tekst, slike, audio i video materijale. Morate pretpostaviti da je sadržaj koji vidite ili čitate na ovoj web lokaciji zaštićen autorskim pravima, osim ako nije drugačije navedeno i da ne može da se koristi bez pismenog odobrenja Kompanije, izuzev na način naveden u uslovima korišćenja ili u tekstu na ovom web sajtu. Kompanija ne garantuje da vaše korišćenje prikazanih materijala, na web sajtu koji nije u vlasništvu ili povezan sa Kompanijom, neće povrediti prava trećih lica.

Iako Kompanija ili njeni partneri s vremena na vreme prate ili pregledaju diskusije, konverzacije, objave, emitovanja, oglasne table i slično na sajtu, Kompanija nije u obavezi da to učini i ne preuzima nikakvu odgovornost koja proističe iz sadržaja bilo koje web lokacije ili web alata, niti za bilo koju grešku, informacije o kleveti, uvredi, propust, neistine, dezinformacije, pornografiju, korišćenje ružnih reči, opasnosti ili nepreciznosti sadržaja informacija na takvim web sajtovima ili web alatima. Zabranjeno vam je da objavite ili delite bilo kakave nelegalne, preteće, klevetničke, uvredljive, nepristojne, skandalozne, štetne, pornografske, sramotne ili nepristojne materijale ili bilo koji materijal koji bi mogao da predstavlja ili promoviše akte koji bi se smatrali krivičnim prekršajem ili na drugi način krši bilo koji zakon.

Ukoliko prekršite uslove korišćenja, Kompanija zadržava pravo da privremeno ili potpuno blokira bilo koji nalog koji ste kreirali na ovom web sajtu.

Svi sporovi između vas i Kompanije, koji se odnose na Uslove korišćenja ili proizilaze iz vašeg korišćenja web sajta/aplikacije, rešavaće se mirno (dogovorom) sa dobrom namerom. Ukoliko se ne može postići međusobni dogovor, sud u Beogradu imaće isključivu nadležnost u rešavanju svih sukoba, zahteva ili sporova, bez uticaja na pravo potrošača da pokrene postupak pred sudom u skladu sa važećim zakonom.Datum stupanja na snagu: 24.09.2020