Hero Image
ODGOVORNOST

Odnosi sa lekarima

MSD redovno komunicira sa lekarima i pruža informacije o najnovijim lekovima i metodama lečenja, te takođe dobija i povratnu informaciju o iskustvu pacijenata sa MSD proizvodima.

Podržali smo predlog propisa kojim se uspostavlja obelodanjivanje odnosa između lekara i farmaceutske industrije.“