Hero Image
ODGOVORNOST

Edukacija

MSD je posvećen partnerskom odnosu sa asocijacijama pacijenata u edukaciji pacijenta i stvaranju ambijenta u kojem su lekovi dostupni svim ljudima kojima su potrebni. MSD takođe podržava istraživanja na polju zdravstva u Srbiji.