Hero Image
ODGOVORNOST

Podrška obrazovanju i profesionalnom razvoju

Kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika je bitna i takođe neophodna. Često obezbeđujemo sredstva za organizacije koje pružaju nezavisno, stručno obrazovanje doktorima, uključujući i akreditovane Kontinuirane medicinske edukacije (CME).
MSD ne utiče na sadržaj ovih edukacija.