Prijave za studentsko takmičenje MSD Awards 2024 su otvorene!

Kraj studentskog takmičenja i dodela nagrada.

MSD Awards je studentsko takmičenje u oblasti inovacije i unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite, koje već druge godine organizuje komanija MSD.

Ove godine će pred studentske timove biti postavljen izazov da pronađu najbolje idejno rešenje za jednu od tri zadate teme:

Unapređenje obuhvata HPV imunizacije uzrasta 15 – 19 godina.

Rano prepoznavanje i prevencija melanoma.

Razvoj programa psihološke podrške i destigmatizacija pacijenata obolelih od HIV-a.

Pravo učešća na studentskom takmičenju imaju timovi sa najmanje tri, najviše pet članova, nezavisno od profesionlalnog usmerenja i godine studija. Stoga, prijave su otvorene za studente svih studijskih programa i fakulteta.

MSD Awards studentsko takmičenje - Aleksandar Božić, project lead

Takmičenje se odvija u dva kruga:

Za učešće u prvom krugu, MSD Awards studentskog takmičenja, potrebno je dostaviti Power Point prezentaciju, a poželjno je poslati i propratnu dokumentaciju. Finalnu verziju projekta je potrebno dostaviti najkasnije do 20. novembra na mejl adresu msd-serbia@merck.com. Stručni žiri će, na osnovu dostavljenog materjala, izvršiti selekciju, a lista finalista biće objavljena 1. decembra.

U drugom krugu takmičenja, finalu koje će se održati 10. decembra, pet najboljih idejnih rešenja prezentuje petočlanom žiriju sastavljenom od eminentnih profesora Medicinskog, Farmaceutskog i Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Timovi će imati 10 minuta na raspolaganju za prezentaciju rešenja i 5 minuta za odgovaranje na pitanja žirija


Konsultacije sa takmičarima

Nakon završetka prijava, timovi će putem mejla dobiti detaljna uputstva o izradi samog rada i daljem toku takmičenja. Za sve kandidate će biti održane online konsultacije 18. oktobra na kojim će studentsko takmičenje biti predstavljeno svim zainterosvanima i na kojim će biti pruženi odgovor na sva pitanja.

Studentski timovi će imati i individualne stručne konsultacije sa MSD zaposlenima u dva termina (31. oktobar i 13. novembar), sa ciljem da članovi MSD tima pruže potrebno usmerenje, pomoć i podršku timovima sa konkretnim nedoumicama u radu. Konsultacije će se obavljati online preko Microsoft Teams aplikacije ili uživo u kancelarijama kompanije MSD.


Nagrade za studente

Pobednici MSD Awards studentskog takmičenja dobijaju novčane nagrade: 3.000 EUR (prvo mesto), 2.000 EUR (drugo mesto), 1.000 EUR (treće mesto). Novčane nagrade su timske nagrade. Pored novčanih nagrada, nezavisno od plasmana, najistaknutiji studenti mogu dobiti priliku za tromesečnu praksu u kompaniji u MSD.

MSD Awards studentsko takmičenje - dodela nagrade trećeplasiranom timu.

Kako se prijaviti na MSD Awards, takmičenje za studente?

Formirani timovi šalju prijavu na msd-serbia@merck.com najkasnije do 15. oktobra 2024. U prijavi je potrebno navesti imena i prezimena svih članova tima, fakultet, upisanu godinu i odabranu temu.


Kako će vršiti ocenjivanje radova?

Svaki tim može osvojiti maksimalno 100 poena u prvom delu i još 100 poena u drugom delu takmičenja.

Kriterijumi za ocenjivanje radova u prvom delu takmičenja:

 • Krajnji rezultat idejnog rešenja (1-20 poena) – Celokupno sagledavanje projekta;
 • lnovativnost (1-20 poena) – Uvođenje novih ideja i metoda u projektni rad;
 • Primenjivost u praksi (1-20 poena) – Stepen ostvarivosti idejnog rešenja u praksi na nacionalnom tržištu, ali i mogućnost primene rešenja u zemljama regiona;
 • Vreme do postizanja rezultata (1-10 poena) – Procesni period od ideje do krajnjeg rezultata rešenja;
 • Održivost rešenja (1-10 poena) – Period života projekta i mogućnost njegovog napretka;
 • Alociranje resursa i finansijski plan (1-10 poena) – Grubo sagledani finansijski troškovi u vezi se ostvarenjem i razvojem projekta;
 • Uticaj na životnu sredinu (1-10 poena) – sagledavanje projekta sa ESG aspekta.

Kriterijumi za ocenjivanje radova u drugom delu takmičenja:

 • Javni nastup, veštine prezentovanja i odgovori na pitanja žirija (1-25poena);
 • Krajnji rezultat projekta (1-25poena);
 • Primenjivost u praksi (1-25poena);
 • Inovativnost (1-25 poena).

Bodovi sa oba dela takmičenja se sabiraju, a prvo, drugo i treće plasirani timovi biće oni koji ostvare najveći ukupan broj poena.


Ključni datumi i tok takmičenja

Studentsko takmičenje - vremenski okvir

RS-NON-00525