Da li kašljete duže od 3 nedelje iako uzimate terapiju?

Vreme je da zakažete pregled kod lekara.

Da li kašljete duže od 3 nedelje iako uzimate terapiju?

Vreme je da zakažete pregled kod lekara.

Šta je to rak pluća?

Rak pluća predstavlja nekontrolisani rast abnormalnih ćelija u plućima. 8 Za razliku od normalnih ćelija, ćelije raka rastu bez reda i kontrole i uništavaju zdravo plućno tkivo. Ti tipovi tumora se zovu maligni tumori. Kada se ćelije raka šire, one onemogućavaju pravilan rad unutrašnjih organa.

Da li postoji više tipova raka pluća? 9

Postoje dva tipa raka pluća:

 • nesitnoćelijski rak pluća (NSCLC) je najčešća vrsta i on je odgovoran za 80% od ukupnog broja slučajeva raka pluća
 • sitnoćelijski rak pluća (SCLC)

Šta je to rak pluća?

Rak pluća predstavlja nekontrolisani rast abnormalnih ćelija u plućima.8 Za razliku od normalnih ćelija, ćelije raka rastu bez reda i kontrole i uništavaju zdravo plućno tkivo. Ti tipovi tumora se zovu maligni tumori. Kada se ćelije raka šire, one onemogućavaju pravilan rad unutrašnjih organa.

Da li postoji više tipova raka pluća?9

Postoje dva tipa raka pluća:

 • nesitnoćelijski rak pluća (NSCLC) je najčešća vrsta i on je odgovoran za 80% od ukupnog broja slučajeva raka pluća/li>
 • sitnoćelijski rak pluća (SCLC)

Zašto je važno odrediti tip raka pluća?

U zavisnosti od tipa dijagnostikovanog raka pluća, onkolog utvrđuje plan terapije. Opcije lečenja uključuju operaciju, hemoterapiju, ciljanu terapiju, imunoterapiju, terapiju zračenjem 10

Zašto je važno odrediti tip raka pluća?

U zavisnosti od tipa dijagnostikovanog raka pluća, onkolog utvrđuje plan terapije. Opcije lečenja uključuju operaciju, hemoterapiju, ciljanu terapiju, imunoterapiju, terapiju zračenjem.10

Rano otkrivanje

Mnogo ljudi se teško odluči na to da poseti lekara kad je „samo kašalj“ u pitanju.1 Uporan kašalj, međutim, može ukazivati na ozbiljnu bolest pluća, kao što je i rak pluća.2 Važno je da ne zanemarite taj simptom i da se obratite lekaru, jer rak pluća se može desiti svima. Većina ljudi kojima je dijagnostikovan rak pluća imaju 65 ili više godina, ali rak pluća se može dijagnostikovati i mlađima.3 Iako pušenje predstavlja glavni faktor rizika za rak pluća, nepušači su takođe u riziku za dobijanje ove bolesti.2 Prema podacima iz sveta, približno 25 odsto pacijenata kojima je otkriven rak pluća nikada nije pušilo.4

Rano otkrivanje raka pluća može značajno da poveća šanse za preživljavanje i može da poboljša kvalitet života pacijenta, jer će na raspolaganju imati više opcija za lečenje.5

Ako kašljete duže od 3 nedelje, iako uzimate terapiju, ili ako imate druge simptome raka pluća, zakažite pregled kod izabranog lekara da biste se posavetovali sa njim.6 Takođe, ako primetite da neko koga poznajete ima uporan kašalj, podstaknite tu osobu da zakaže pregled kod lekara.

Koji su simptomi raka pluća?1

Ako imate neke od ovih simptoma:

 • kašalj koji ne prolazi ili se pogoršava
 • kratak dah
 • iskašljavanje krvi ili crvenkastog (boje rđe) sputuma (ispljuvak ili sluz)
 • bol u grudnom košu koji se pogoršava prilikom dubokog uzdaha, kašljanja ili smejanja
 • infekcije poput bronhitisa i zapaljenja pluća koje ne prolaze ili se često ponovo pojavljuju
 • gubitak apetita
 • neobjašnjivi gubitak težine
 • osećaj umora ili slabosti

Koji su simptomi raka pluća?1

Ako imate neke od ovih simptoma:

 • kašalj koji ne prolazi ili se pogoršava
 • kratak dah
 • iskašljavanje krvi ili crvenkastog (boje rđe) sputuma (ispljuvak ili sluz)
 • bol u grudnom košu koji se pogoršava prilikom dubokog uzdaha, kašljanja ili smejanja
 • infekcije poput bronhitisa i zapaljenja pluća koje ne prolaze ili se često ponovo pojavljuju
 • gubitak apetita
 • neobjašnjivi gubitak težine
 • osećaj umora ili slabosti

Posetite izabranog lekara i posavetujte se sa njim, a posebno ako imate više od 40 godina, ako pušite ili ste ostavili pušenje pre manje od 15 godina.

Izabrani lekar može da preporuči određene analize i ispitivanja. Ako se posumnja na bolest pluća, dobićete uput za lekara specijalistu koji će vas posavetovati za dalje lečenje.

Neki pacijenti u ranim stadijumima raka pluća nemaju simptome. Simptomi se obično pojavljuju kada bolest uznapreduje. Izuzetno je važno da pratite telesno zdravlje i da redovno obavljate preventivne preglede.

Posetite izabranog lekara i posavetujte se sa njim, a posebno ako imate više od 40 godina, ako pušite ili ste ostavili pušenje pre manje od 15 godina.

Izabrani lekar može da preporuči određene analize i ispitivanja. Ako se posumnja na bolest pluća, dobićete uput za lekara specijalistu koji će vas posavetovati za dalje lečenje.

Neki pacijenti u ranim stadijumima raka pluća nemaju simptome. Simptomi se obično pojavljuju kada bolest uznapreduje. Izuzetno je važno da pratite telesno zdravlje i da redovno obavljate preventivne preglede.

Rak pluća ili COVID-19?7

Neki simptomi raka pluća se mogu poklopiti sa simptomima infekcije Covid-19.

Rak pluća ili COVID-19?7

Neki simptomi raka pluća se mogu poklopiti sa simptomima infekcije Covid-19.

Simptomi koji više ukazuju na rak pluća


— neobjašnjivi uporan kašalj
— neobjašnjivi uporan gubitak daha
— zamor koji traje duže od 4 sedmice
— uporna ili infekcija grudnog koša koja se vraća


Oni su podmukli u početku i uporni.

Simptomi koji više ukazuju na infekciju COVID-19


— suvi kašalj
— gubitak daha
— groznica
— mijalgija
— gubitak čula mirisa
— gubitak čula ukusa


akutni simptomi

Šta znače faktori rizika?

Faktor rizika je događaj, odlika ili ponašanje koje povećava verovatnoću da će se osoba razboleti. Različiti tipovi karcinoma imaju različite faktore rizika i oni mogu biti demografski, genetski, bihejvioralni ili mogu biti iz okruženja. Važno je da sa svojim izabranim lekarom porazgovarate o faktorima rizika povezanim sa rakom pluća kako bi on mogao da proceni da li ste vi u rizičnoj grupi. U zavisnosti od faktora rizika, vaš lekar će preporučiti određene analize ili ispitivanja.

Šta znače faktori rizika?

Faktor rizika je događaj, odlika ili ponašanje koje povećava verovatnoću da će se osoba razboleti. Različiti tipovi karcinoma imaju različite faktore rizika i oni mogu biti demografski, genetski, bihejvioralni ili mogu biti iz okruženja. Važno je da sa svojim izabranim lekarom porazgovarate o faktorima rizika povezanim sa rakom pluća kako bi on mogao da proceni da li ste vi u rizičnoj grupi. U zavisnosti od faktora rizika, vaš lekar će preporučiti određene analize ili ispitivanja.

Koji su faktori rizika za rak pluća?

Pušenje se smatra glavnim faktorom rizika za rak pluća. Za osobe koje puše cigarete verovatnoća je da će dobiti rak pluća ili umreti od raka pluća 15 do 30 posto veća u odnosu na osobe koje ne puše. Rizik se povećava sa brojem godina tokom kojih je osoba pušila i brojem cigareta po danu. Što duže osoba puši i što konzumira veći broj cigareta po danu, to je i rizik veći.14

Da li postoje i drugi faktori rizika?

 • Izloženost radonu, radioaktivnom gasu, je drugi po važnosti faktor rizika za rak pluća
 • Izloženost hemijskom okruženju u kom su prisutne supstance kao što su azbest ili arsenik
 • Zagađenje vazduha
 • Pasivno pušenje
 • Postojeća bolest pluća
 • Rak pluća u porodičnoj anamnezi

Da li postoje i drugi faktori rizika?

 • Izloženost radonu, radioaktivnom gasu, je drugi po važnosti faktor rizika za rak pluća
 • Izloženost hemijskom okruženju u kom su prisutne supstance kao što su azbest ili arsenik
 • Zagađenje vazduha
 • Pasivno pušenje
 • Postojeća bolest pluća
 • Rak pluća u porodičnoj anamnezi

References

 1. American Cancer Society, Lung Cancer Signs & Simptoms https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-symptoms.html
 2. Cancer Net, Lung Cancer – Non-Small Cell – Introduction, ttps://www.cancer.net/cancer-types/lung-cancer/view-all
 3. American Cancer Society, Lung Cancer Statistics https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/about/key-statistics.html. Accesat martie 2021
 4. David Planchard, Benjamin Besse, European Respiratory Journal 2015 45: 1214-1217; DOI: 10.1183/09031936.00046915
 5. Depistarea cancerului pulmonar, European Lung Foundation, https://europeanlung.org/wp-content/uploads/2021/04/Lung-Cancer-Screening-Factsheet_RO.pdf. Accesat martie 2021
 6. Birt L, Hall N, Emery J, et alResponding to symptoms suggestive of lung cancer: a qualitative interview studyBMJ Open Respiratory Research 2014;1:e000067. doi: 10.1136/bmjresp-2014-000067
 7. Roy Castle Foundation, Differentiation-of-the-Cs-in-lung-cancer_-Cancer-vs.-COVID.pdf (roycastle.org)
 8. http://www.scumc.ro/cancerul-pulmonar/. Accesat martie 2021
 9. https://www.lung.org/. Accesat martie 2021
 10. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/lung-cancer/lung-cancer-treatment
 11. INSP„Stilul de viață sănătos și alte intervenții preventive prioritare pentru boli netransmisibile, http://insp.gov.ro/sites/1/wp-content/uploads/2014/11/Ghid-Volumul-1-web.pdf
 12. https://www.lungcancer.org/find_information/publications/163-lung_cancer_101/273-risks. Accesat martie 2021

RS-KEY-00247 EXP 11/2023