DRUŠTVENA I EKOLOŠKA ODGOVORNOST

Naš trud u vezi transparentnosti takođe pokriva i druge važne aspekte našeg poslovanja, kao što su ekološka efikasnost, napori da se poveća dostupnost naših lekova i vakcina širom sveta i naš napredak na polju različitosti na radnim mestima. Podaci o ovim i drugim ključnim pokazateljima dostupni su u našim najnovijim izveštajima o društvenoj odgovornosti.

link Više o društvenoj odgovornosti.