MSD Awards – Konkurs za studente: Najbolje idejno rešenje koje bi unapredilo kvalitet zdravstvene zaštite

28/09/2023

Share this article

.st0{fill:#00857C;}

Javni poziv za idejno rešenje

Farmaceutska kompanija Merck Sharp & Dohme doo Beograd (“MSD”) raspisuje javni poziv za učešće na konkursu za najbolje idejno rešenje koje bi unapredilo kvalitet zdravstvene zaštite u oblasti:

 1. Prevencija i rano otkrivanje karcinoma pluća
 2. Smanjenje antimikrobne rezistencije
 3. Povećanje obuhvata imunizacije protiv humanog papiloma virusa (HPV) kod dece uzrasta 9-19 godina

Pravo učešća na konkursu imaju studentski timovi, sastavljeni od 3-5 studenata. Formirajte tim i pošaljite Vaše prijave na msd-serbia@merck.com najkasnije do 15. oktobra.

Pravo učešća na konkursu imaju svi studenti, nezavisno od profesionalnog usmerenja ili godine studija. Moguće je učešće studenata svih studijskih godina, svih fakulteta, i Univerziteta u Srbiji- Univerzitet Beograd, Univerzitet Novi Sad, Univerzitet Kragujevac, Univerzitet Niš, Univerzitet Priština, Univerzitet Novi Pazar, kao i sa svih akreditovanih privatnih Univerziteta. Prilikom prijave neophodno je navesti ime i prezime svakog studenta, kao i fakultet i upisanu godinu studija.

Timovi studenata će svoje predloge pripremati u formi Power Point prezentacija. Finalnu verziju prezentacije je potrebno dostaviti do 15.novembra.

U periodu 15.septembar-15.novembar timovi studenata će imati konsultacije sa MSD zaposlenima u dva navrata (četvrta nedelja oktobra i druga nedelja novembra), sa ciljem da MSD kolege usmere i pomognu timovima u radu. Konsultacije će se obavljati uživo u prostorijama MSD Srbija (adresa Omladinskih brigada 90a, Novi Beograd).

MSD će 20.novembra objaviti 5 najboljih idejnih rešenja, koja će timovi studenata prezentovati tročlanom žiriju sastavljenom od emintentnih profesora Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, kroz 15 minutna usmena izlaganja, 27.novembra. Tročlani žiri će doneti odluku o pobednicima konkursa.

Pobednici konkursa dobijaju novčane nagrade- 3.000€ (prvo mesto), 1.000€ (drugo mesto), 500€ (treće mesto). Novčane nagrade su timske nagrade. Uručivanje nagrada će se obaviti na događaju “Inventing for life”. Pored novčanih nagrada, pobednička ekipa studenata dobija mogućnost tromesečne prakse u kompaniji MSD.

Kriterijumi za ocenjivanje radova:

 1. Krajnji rezultat idejnog rešenja (smanjenje incidence raka pluća, smanjenje antimikrobne rezistencije, povećanje obuhvata imunizacije protiv HPV) (1-20 poena)
 2. Inovativnost (1-20 poena)
 3. Primenjivost u praksi (1-20 poena)
 4. Vreme do postizanja rezultata (1-10 poena)
 5. Održivost rešenja (1-10 poena)
 6. Trošenje resursa (1-10 poena)
 7. Uticaj na životnu sredinu (1-10 poena)
 8. Prilikom finalnog prezentovanja tročlanom žiriju pored gore navedenog ocenjivaće se i javni nastup, prezentacione veštine, i odgovori na pitanja žirija (ukupno 1-20 poena)

Maksimalan broj poena koje tim može ostvariti je 100 poena u prvom delu takmičenja i još 20 u finalnom delu. Tim sa najviše osvojenih poena pobeđuje.

Revijalna nagrada za inovativnost biće dodeljena timu sa najviše poena u segmentu inovacija, bez obzira na krajnji plasman.

Svim studentskim timovima želimo da se lepo zabave dok razvijaju nove veštine tokom pripreme svojih idejnih rešenja, kao i puno sreće u takmičarskom delu!

 

RS-NON-00428