Unapređenje zdravlja za bolji život

 

Otkrivanjem novih terapija za lečenje i prevenciju bolesti pomažemo ljudima u nevolji, a cilj nam je unapređenje zdravlja ljudi u celom svetu.

Inspirisani smo time što poboljšavamo živote ljudi širom sveta kroz dostupnost naših inovativnih lekova i vakcina koje sami otkrivamo.

Naši proizvodi pokrivaju široke terapijske oblasti kao što su: proizvodi namenjeni lečenju kardiovaskularnih oboljenja, respiratornih oboljenja, infektivnih bolesti kao i poseban program proizvoda namenjen zdravlju žena. Naša dalja istraživanja novih terapija su fokusirana na oboljenja koja utiču na zdravlje miliona ljudi na planeti kao što su Alchajmerova bolest, šećerna bolest i karcinomi. Takođe smo prisutni i u novim terapijskim oblastima kao što su biološki lekovi.

Dok proces otkrivanja inovativnih terapija traje, dajemo sve od sebe kako bismo osigurali dostupnost naših proizvoda ljudima kojima su preko potrebni putem naših programa pomoći u vidu donacija i finansijskih olakšica.