Edukativni skupovi koje je MSD podržao

Stručni skupovi: Podaci o stručnim skupovima koje je MSD/SP sponzorisao delimično ili u celini. Edukativni skupovi koje je MSD podržao
2011
2012
2013
2014
2015

Saradnja sa drugim organizacijama

U svetu, MSD je član ili sarađuje sa organizacijama poput: World Health Organization, Transparency International, World Economic Forum i Business Council for International Understanding. MSD d.o.o. je član Srpskog udruženja inovativnih proizvođača lekova INOVIA i Američke privredne komore u Srbiji

Lideri u inovacijama

U 2010. god., MSD je osnovao Global Health Innovation (GHI) kao društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Cilj GHI je da investira u inovativna rešenja u zdravstvu koja su kompatibilna sa osnovnim lekovima i vakcinama MSD. Saznajte više