Kretanje nagore
Prijavljivanje

Dostupnost lekova i vakcina

Dsotupnost lekova i vakcina
The module 1.4.1
Naši napori za otkrivanje inovativnih lekova i vakcina za milione ljudi širom sveta nije dovoljan ukoliko oni nisu dostupni pacijentima.
The module 1.4.2
The module 1.5.1

Upoznati smo sa činjenicom da postoji veliki broj ljudi kojima su naši lekovi i vakcine preko potrebni a nisu u mogućnosti da ih dobiju zbog nejednake dostupnosti zdravstvene zaštite. Zato mi ulažemo dodatne napore i radimo pažljivo da obezbedimo dostupnost naših lekova i vakcina kako na lolaknom tako i na globalnom nivou.

Širom sveta potreba za dostupnošću lekova i vakcina postaje sve veći. MSD je pokrenuo veliki broj programa i javno/privatnih parnerstava za jačanje kapaciteta zdravstvenog sistema kako bi unapredio dostupnost lekova i vakcina ljudima kojima su ovi proizvodi preko potrebni.

The module 1.5.1
The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.4

The module 1.4.5

The module 1.4.7 (TwoCol Grey)
The module 1.5.1

The module 1.5.1

 

The module 1.6.5
The module 1.6.1

The module 1.6.3

The module 1.6.3

The module 1.6.7

The module 1.6.2

The module 1.6.2