Kretanje nagore
Prijavljivanje

Okolina

Okolina
The module 1.4.1
Kao svetska kompanija, mi smo građanin sveta. Hiljade naših zaposlenih širom sveta brinu se o našem mogućem uticaju na okolinu.
The module 1.4.2
The module 1.5.1

U kompaniji MSD se dosledno ponašamo na ekološki odgovoran način, s obzirom na to kako proizvodimo svoje lekove i vakcine. Marljivo radimo na smanjivanju našeg uticaja na okolinu upravljanjem prirodnim izvorima, kao što je voda, očuvanjem energije i odgovarajuće zbrinjavanje otpada. To činimo zato što je to u skladu sa vrednostima koje imamo kao dobar korporativni građanin i zato što je to pametan način poslovanja.

Pritom idemo i korak dalje od direktnog učinka – jer želimo pozitivno uticati na okolinu. Glavni način na koji to činimo jeste finansijki podržavamo nevladine organizacije i njihove lokalne partnere u zaštiti ekoloških izvora širom sveta.

The module 1.5.1
The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.4

The module 1.4.5

The module 1.4.7 (TwoCol Grey)
The module 1.5.1

The module 1.5.1

 

The module 1.6.5

The module 1.6.1

The module 1.6.3

The module 1.6.3

The module 1.6.7

The module 1.6.2

The module 1.6.2