Kretanje nagore
Prijavljivanje

Zajednica

Zajednica
The module 1.4.1
Kao jedna od vodećih svetskih farmaceutskih kompanija, koja zapošljava više od 100.000 ljudi širom sveta, ponosni smo na našu ulogu u društvu u kojem živimo i poslujemo
The module 1.4.2
The module 1.5.1

Sa zadovoljstvom sarađujemo ne samo sa sredinama u našoj poslovnoj blizini, već i sa dislociranim zajednicama. Mi se uvek trudimo da slušamo lokalne potrebe i u saradnji s lokalnim zajednicama nađemo najbolje rješenje.

Takođe, sarađujemo s udruženjima pacijenata, zdravstvenim radnicima, akademskim institucijama i drugim važnim organizacijama u području pedijatrijske astme i dijabetesa tipa 2.

The module 1.5.1
The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.4

The module 1.4.5

The module 1.4.7 (TwoCol Grey)
The module 1.5.1

The module 1.5.1

 

The module 1.6.5

The module 1.6.1

The module 1.6.3

The module 1.6.3

The module 1.6.7

The module 1.6.2

The module 1.6.2