Prijavljivanje

Etika i transparentnost

Etika i transparentnost
The module 1.4.1
Budući da milioni ljudi širom sveta zavise od naših proizvoda, naša kompanija ima visoke standarde ponašanja.
The module 1.4.2
The module 1.5.1

Dužnost našeg savetnika za praćenje poštovanja zakonitosti i usklađenosti poslovne politike, koji direktno odgovara izvršnom direktoru, jeste da osigura visoke etičke standarde, zakonitost i usklađenost poslovne politike na globalnom nivou. Savetnik je dužan:

  • Osigurati da se kompanija pridržava svih važećih zakona i propisa
  • Uz pomoć MSD kancelarije za etiku osigurati ukupno pridržavanje etičke poslovne prakse i ponašanja na svim nivoima kompanije;
  • Da obezbedi očekivani nivo zaštite podataka nadziranjem našeg globalnog programa zaštite ličnih podataka.
The module 1.5.1

Naša kancelarija za etiku podrška je našoj predanosti najvišim standardima etike i integriteta na svim područjima poslovne prakse. Jasno stavljamo do znanja našim zaposlenima šta očekujemo od njih i smatramo ih odgovornima za njihovo ponašanje. Takođe imamo na raspolaganju razne mehanizme, kao što su kancelarija ombudsmana i globalna AdviceLine, kojima možemo savetovati naše zaposlene kad se suoče sa rizičnim situacijama.

Takođe, ostajemo dosledni otvorenosti i integritetu u našem radu. Nedavno smo preduzeli značajne korake prema povećanju transparentnosti te smo objavili spisak svih organizacija i osoba kojima su izvršena plaćanja za različite namene u vezi sa našim poslovanjem. Pazimo i da rezultati istraživanja naših proizvoda na tržištu, bez obzira na njihov ishod, u kratko vreme postanu dostupni na stranicama ClinicalTrials.gov.​

The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.4

The module 1.4.5

The module 1.4.7 (TwoCol Grey)
The module 1.5.1

The module 1.5.1

 

The module 1.6.5

The module 1.6.1

The module 1.6.3

The module 1.6.3

The module 1.6.7

The module 1.6.2

The module 1.6.2