Kretanje nagore
Prijavljivanje

Naše vrednosti

Naše vrednosti
The module 1.4.1
The module 1.4.2
The module 1.5.1
The module 1.5.1
The module 1.4.3

Naš posao je da sačuvamo i poboljšamo zdravlje ljudi. Sve naše aktivnosti moraju se meriti uspešnim postizanjem tih ciljeva. Iznad svega trudimo se da budemo na usluzi svakome kome pravilna primena naših lekova i usluga može biti od koristi. Na taj način stvaramo uslove da korisnici naših proizvoda budu trajno zadovoljni.
The module 1.4.3

Trudimo se da u poslovanju održimo najviše standarde i integritet. Odgovorni smo prema našim korisnicima, zaposlenima u kompaniji MSD i njihovim porodicama, okruženju u kojem živimo i društvu širom sveta kome smo na usluzi. Ne koristimo se profesionalnim ili etičkim prečicama u izvršavanju obaveza. Naši odnosi sa svim segmentima društva su transparentni i odražavaju visoke standarde kojima težimo.
The module 1.4.3

Dosledno održavamo naučnu izuzetnost na najvišem nivou, a naš istraživački rad posvećen je poboljšanju života ljudi i kvaliteta života uopšte. Nastojimo da prepoznamo ključne potrebe korisnika i kupaca te koristimo naše resurse za zadovoljavanje tih potreba.
The module 1.4.3

Očekujemo profit, ali samo od rada koji zadovoljava potrebe korisnika i koristi čovečanstvu. To zavisi od održavanja našeg finansijskog položaja, koji nam omogućava ulaganje u vodeća istraživanja i efikasno postizanje rezultata u tim istraživanjima.
The module 1.4.3

Svoju izuzetnost postigli smo zahvaljujući integritetu, znanju, kreativnosti, veštini, raznolikosti i timskom radu naših zaposlenih. S tim ciljem, nastojimo da stvorimo okruženje gde postoji međusobno poštovanje, motivacija i timski rad. Takođe, nastojimo da nagradimo predanost radu i postignute rezultate i da razumemo potrebe naših zaposlenih i njihovih porodica.
The module 1.4.4

The module 1.4.5

The module 1.4.7 (TwoCol Grey)
The module 1.5.1

The module 1.5.1

 

The module 1.6.5

The module 1.6.1

​Etičnost i transparentnost u MSD su temelj reputacije naše kompanije

The module 1.6.3

Pogledajte naš kodeks ponašanja ili pronađite odgovarajuće resurse kompanije da biste postavili pitanje ili podelili svoju zabrinutost.
The module 1.6.3

The module 1.6.7

The module 1.6.2

The module 1.6.2