Kretanje nagore
Prijavljivanje

Spajanje Kompanija
MSD/SCHERING-PLOUGH

Spajanje Kompanija MSD/SCHERING-PLOUGH
The module 1.4.1
Upoznajte današnji MSD
The module 1.4.2
The module 1.5.1
The module 1.5.1

MSD i Schering-Plough danas su jedna kompanija. Nedavnim spajanjem ove dve kompanije nastala je jača, raznovrsna i zaista globalna kompanija. To je korisno ne samo za naše kompanije i deoničare, nego i za milione ljudi širom sveta koji se oslanjaju na naše lekove i time očekuju da nastavimo isporučivati lekove velike vrednosti.

Istorijski gledano, MSD i Schering-Plough imaju puno toga zajedničkog. Obe su kompanije snažne, izgrađene na naučnim temeljima. Obe imaju zajedničku misiju i strast: poboljšavati zdravlje i dobrobit širom sveta. I obema im je zajedničko da dosledno stavljaju pacijente na prvo mesto te da su na raspolaganju ljudima kad im je to potrebno.

Danas gradimo novu vrstu kompanije koja deluje na području zdravstvene zaštite – kompaniju koja spremno stvara zdraviju budućnost za sve nas

The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.4

Naša istorija

Možda je ova današnja kompanija nastala spajanjem – nova, ali MSD i Schering-Plough svaka posebno imaju dugu i bogatu istoriju.

The module 1.4.5

The module 1.4.7 (TwoCol Grey)
The module 1.5.1

The module 1.5.1

 

The module 1.6.5

The module 1.6.1

The module 1.6.3

The module 1.6.3

The module 1.6.7

The module 1.6.2

The module 1.6.2