Kretanje nagore
Prijavljivanje

Lekovi

Lekovi
The module 1.4.1
Naš je osnovni zadatak da istražujemo i razvijamo nove lekove i osigurati njihovu dostupnost bolesnicima kojima su potrebni.
The module 1.4.2
The module 1.5.1

Ulažemo velika sredsta u istraživanje i razvoj novih lekova kako bismo unapredili zdravlje i poboljšali živote bolesnika. MSD danas ima više od 50 lekova u različitim terapijskim područjima, kao što su dijabetes, kardiovaskularne bolesti, bolesti disajnih puteva, oftalmologija, reumatologija, gastroenterologija (hepatitis i zapaljenske bolesti creva), onkologija, neurologija, zarazne bolesti i žensko zdravlje.

The module 1.5.1
The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.3

The module 1.4.4

The module 1.4.5

The module 1.4.7 (TwoCol Grey)
The module 1.5.1

The module 1.5.1

 

The module 1.6.5

The module 1.6.1

The module 1.6.3

The module 1.6.3

The module 1.6.7

The module 1.6.2

The module 1.6.2